تعمیر ، سرویس و نگهداری آسانسور در شیراز

آسانسور چیست؟ آسانسور وسیله ای مکانیزه می باشد که در یک چارچوب مشخص بنام چاه حرکت می کند و وظیفه جابجایی عمودی مسافران و کاربران را به عهده دارد . آسانسور مجموعه ای را تشکیل می دهد که مستقیما با جان کاربران در ارتباط می باشد لذا بایستی ایمن قابل اعتماد و کارا باشد و […]