آشنایی با کلید محافظ جان (RCCB)

کلید محافظ جان چیست و چگونه عمل می کند؟ کلید محافظ جان (Residual Current Circuit Breaker ) کلیدی می باشد که با مقایسه جریان عبوری از سیم های رفت ( فاز ) و برگشت ( نول ) عبوری از خود در صورت اختلاف جریان بیش از 30 میلی آمپر عمل خواهد نمود و فرد را […]