همکاری با دراک سرویس

ما در دراک سرویس همیشه بدنبال این بوده ایم تا خانواده گرم و صمیمی خود را جهت خدمت به همشهریان شیرازی، بزرگ و بزرگتر کنیم از این رو مفتخریم تا از کاربران عزیزی که مایل به همکاری هستند دعوت به عمل آوریم.

لطفا با پر کردن فرم زیر اطلاعات خود را جهت بررسی در اختیار ما قرار دهید.

همکاری با دراک سرویس

  • کارهای خدماتی که توانایی انجام آن را دارید بنویسید